СЕРВИЗНИ УСЛУГИ

Сервизни услуги – услуги по извършване на договорените дейности, които включват всички необходими профилактики, диагностициране на повреди, ремонти, настройки и калибровки, необходими за осигуряване на пълна функционалност на вещта според необходимите стандарти за качество на работа.

Сервизни услуги на място – услуги, които се извършват от Комитекс ООД с необходимото сервизно оборудване на мястото на експлоатация на вещта при Клиента.

Сервизни услуги в сервиз – услуги, които се извършват от Комитекс ООД с необходимото сервизно оборудване в обект (сервизен център/офис) на Комитекс ООД или в сервизен център/офис на производителя.

 

Поддръжка

 

Услуги по поддръжката – договорно поето задължение на Комитекс ООД да извършва възмездни услуги по поддръжката на използването на вещта, възложени от Клиента и съобразно нуждите за пълноценно и ефективно използване на вещта.

Абонаментно обслужване – извършване на услуги по обслужване на вещта на абонаментен принцип.

 

Реактивна поддръжка

 

Реактивно абонаментно обслужване – водеща е ролята на Клиента  да поиска от Комитекс ООД да извършва договорени дейности по отстраняване на възникнали повреди по използване на вещта и възстановяване на тяхната нормална годност за експлоатация. Комитекс ООД има ангажимент да поддържа техническа и екипна готовност за реакция при необходимост или искане на Клиента.

Responsive Menu Clicked Image