СЕРВИЗНИ РЕСУРСИ

За извършване на сервизните услуги, Комитекс ООД разполага с богат дългогодишен опит и необходимите ресурси.

Брандове със сервизно обслужване

Комитекс обслужва със собствен център сервизно следните брандове: Entrust Datacard, Evolis, Matica Technologies, ACS.

Сервизни специалисти

Комитекс има висококвалифициран екип от сертифицирани сервизни специалисти.

Материална база и резервни части

Комитекс разполага с резервни части и консумативи за профилактична поддръжка и ремонти.

Териториално покритие

Комитекс е оторизиран да извършва сервизни услуги на територията на България и предлага сервиз на всички свои клиенти и клиенти на нашите доставчици.

Информационна тикет система

Комитекс има система за регистриране на сервизен проблем и проследяване на последващите сервизни услуги.

Responsive Menu Clicked Image